şartlar


şartlar ve koşullar

Tanımlar

Aşağıda belirtilen terimlerin her biri, bu Satış Koşullarında Sahibi antep Hizmetinde (bundan böyle "Koşullar" olarak anılacaktır) aşağıdaki anlamlara sahiptir:

  1. Duyuru : Bir ürün veya hizmetin satın alınması, kiralanması veya satılması ve Site ve Mobil'de yayınlanması amacıyla Reklamveren editörünün kendi sorumluluğunda sunduğu tüm unsur ve verileri (görsel, metin, ses, fotoğraf, çizim) ifade eder. Alan.
  2. Reklamveren: Türkiye'de yerleşik, bir hesaba sahip olan ve bu hesaptan Web Sitesinde bir duyuru gönderen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Herhangi bir Reklamverenin para yatırmak ve/veya reklamlarını yönetmek için Kişisel Hesaba bağlı olması gerekir. Reklamın ilk para yatırma işlemi otomatik olarak Reklamveren için bir Kişisel Hesap oluşturulmasını gerektirir.
  3. Kişisel Hesap : Herhangi bir Reklamverenin oluşturması gereken ve reklamlarını yaymak, yönetmek ve görüntülemek için Web Sitesinden bağlanması gereken boş alanı ifade eder.
  4. Sahibi antep : Web Sitesini ve Mobil Siteyi {Şirketiniz} yayınlayan ve işleten, Cotonou Ticaret ve Şirketler Siciline {Şirketiniz Kayıt Numarası} numarasıyla kayıtlı ve kayıtlı ofisi {Şirketinizin Adresi} adresinde bulunan şirket anlamına gelir.
  5. Müşteri Hizmetleri : Sahibi antep, Reklamverenin daha fazla bilgi alabileceği departman anlamına gelir. Bu hizmete Web Sitesi ve Mobil Sitedeki bağlantıya tıklayarak e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.
  6. Sahibi antep Hizmeti : Sahibi antep, Web Sitesi ve Mobil Site üzerinde Kullanıcıların ve Reklamverenlerin kullanımına sunulan hizmetler anlamına gelir.
  7. Web Sitesi : Sahibiantep.com tarafından işletilen, esas olarak https://www.sahibiantep.com URL'sinden erişilen ve Kullanıcıların ve Reklamverenlerin Sahibi antep aracılığıyla Hizmete erişmesine olanak tanıyan web sitesi anlamına gelir.
  8. Mobil Site : Sahibi antep tarafından işletilen, https://www.sahibiantep.com URL'sinden erişilebilen ve Kullanıcıların ve Reklamverenlerin {YourSiteName} cep telefonu hizmetleri aracılığıyla erişmelerine olanak tanıyan mobil sitedir.
  9. Kullanıcı : Web Sitesi ve Mobil Site üzerinden Sahibi antep Hizmetine ve farklı ortamlardan erişilebilen Danışmanlık Hizmetine Sahibi antep hizmetine erişimi olan herhangi bir ziyaretçi.

Ders

Bu Kullanım Hüküm ve Koşulları, Web Sitesinden ve Mobil Siteden Kişisel Hesabına bağlanan bir Reklamverenin herhangi bir aboneliği için geçerli olan sözleşme koşullarını belirler.

Kabul

Web sitesinin bir Reklamveren tarafından herhangi bir şekilde kullanılması, mevcut Şartların tamamen kabul edildiği anlamına gelir.

Sorumluluk

Sorumluluk Sahibi antep, Reklamveren veya büyük bir mücbir sebep nedeniyle gereken kontrolün yerine getirilmemesinden veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden sorumlu tutulamaz.

Bu şartların değiştirilmesi

Sahibi antep, herhangi bir zamanda Şartlar ve Koşulların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

Reklamverenlerin değişikliklerden haberdar olmak için Şartlara başvurmaları önerilir.

Çeşitli

Şartların bir kısmının herhangi bir nedenle yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, söz konusu hükümler yazılı olmayan kabul edilecek, geri kalan hükümlerin geçerliliği sorgulanmaksızın Reklamverenler ile Sahibi antep arasında uygulanmaya devam edecektir.

Herhangi bir şikayet Sahibi antep Müşteri Hizmetlerine iletilmelidir.